It's all about testing
חג פסח שמח 2019
Contact Us

Name:
Phone:
E-mail:
Company:
Comment:

רדט מציגה את סדרת הטסטרים הדו קוטביים החדשה
 
טסטר קשיח, באיכות גבוהה לבדיקות מהירות בכל רגע נתון
 

כל החשמלאים זקוקים לטסטר דו-קוטבי. כל מקצוען בעל ניסיון יודע שהוא יכול וצריך לסמוך על עבודתו, על המוניטין שלו ואף על בטחונו האישי כאשר הוא משתמש במכשירי המדידה של FLUKE.
המשפחה החדשה של טסטרים דו-קוטביים לבדיקות מתח ורציפות נבנתה עם התמקדות על הפרטים הקטנים ביותר תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
טסטרים אלו עונים על כל הציפיות שלך מ FLUKE, ואף יותר...

  

T150 T130 T110 T90

מאפיינים

T-90

T-110

T-130

T-150

נורות לדים

v

v

v

תצוגת LCD דיגיטלית

v

v

בדיקת רציפות ויזואלית

v

v

v

v

בדיקת רציפות ע"י צפצוף

v

v

v

v

אינדיקציה ע"י רטט

v

v

v

הקפאת תצוגה

v

v

בדיקת מתח

v

v

v

v

אינדיקציית קוטביות

v

v

v

v

מדידת התנגדות

v

עומס מתכוונן

v

v

v

בדיקת סדר פאזות

v

v

v

v

בדיקת כיוון סיבוב מנוע

v

v

v

הגנת פרובים

v

v

v

v

תצוגת מתח גם כאשר סוללה לא טעונה

v

v

v

v

פנס

v

v

v

אינדיקציית שחיקת חוטי הבדיקה

v

v

v

v

 

 

 
Homepage | About Us | Events & Seminars | Contact Us
CyberCity
CONTACT RDT

Name:
Phone:
E-mail:
Company:
Comment:
Go Back »