It's all about testing
Contact Us

Name:
Phone:
E-mail:
Company:
Comment:
קורס איכות החשמל ואנליזת רשת
משך הקורס
משך הקורס
הינו 20 שעות לימוד המתפרסות על שלושה
ימי לימוד מלאים במתכונת
של פעם בשבוע בימי ראשון.
מתי?
מפגש ראשון 26/11/2017
מפגש שני 3/12/2017
מפגש שלישי 10/12/2017
בין השעות 09:00-15:30
איפה?
מרכז הדרכה
של חברת רדט
ברמת החייל
עלות הקורס
2900 ₪
(לא כולל מע”מ)
חברת רדט ציוד ומערכות בשיתוף עם אריאל
סגל
מזמינה אותך לקחת חלק בקורס איכות
החשמל ואנליזת רשת.
למי הקורס מיועד?
הקורס מיועד לעוסקים בתחומי החשמל וסקירת אנרגיה.
אודות הקורס
הקורס משלב לימודים תאורטיים, הדרכה והתנסות מעשית.
הקורס מועבר ע"י אריאל סגל, מהנדס חשמל בודק סוג 3
בעל ניסיון רב בהדרכה ובבדיקת מתקני חשמל, ממונה
לשעבר על הדרכת נושאי חשמל של חברת החשמל
והכשרת מהנדסיה ובודקיה.
מרצה בלעדי בלשכת המהנדסים, יעוץ והדרכה לצה"ל
ומשרד הביטחון, מכשיר באופן כמעט בלעדי את הבודקים
בארץ וחבר בוועדת רישיונות לבודקים.
ניסיון בהדרכה של 38 שנים, בייעוץ ובבדיקות 10 שנים.

החשמל בישראל המיוצר על ידי ספקי חשמל בתדר של 50 הרץ
ומתח נומינלי של 230V עובר שינויים בתהליך הולכתו מהיצרן
לצרכן עקב גורמים רבים, במקרים מסוימים שינויים אלו גורמים
להפרעות בשימוש החשמל ונזקים לציוד חשמלי.
איכות החשמל עוסקת בהפרעות הללו ומגדירה פרמטרים שונים
כגון מתח, תדר, הרמוניות ועוד למדידת הפרעות הנגרמות משינויים
במתח האספקה.
תקני איכות החשמל מגדירים ערכי סף לשינויים שבהם ציוד חשמלי
צריך לתפקד באופן תקין, תוך התייחסות לרמת השינויים המרבית
המותרת לספק החשמל.
בקורס נלמד על הפרמטרים הנדרשים למדידה והתקנים אשר
מגדירים את אופן המדידה ושיטות שונות לשיפור איכות החשמל
במתקן הנבדק.
תכני הקורס
• מושגים בסיסיים באיכות החשמל.
• תקן ישראל 50160.
• הרמוניות במערכות חד/תלת פאזיות
• נזקי הרמוניות.
• שיטות להפחתת הרמוניות.
• תופעות חולפות ברשת החשמל (זרמי התנעה, שקיעות מתח דרבני מתח).
• שימוש בנתח רשת מתוצרת Fluke למדידות פרמטרים.
• הפקת דו"ח בדיקה.
• הצעות ואמצעים לשיפור במתקן בעקבות המדידות.
לרישום ופרטים נוספים נא לפנות לחברת רדט ציוד ומערכות
03-6450780 - בטלפון / amaliaa@rdt.co.il - במייל
 
Homepage | About Us | Events & Seminars | Contact Us
CyberCity
CONTACT RDT

Name:
Phone:
E-mail:
Company:
Comment:
Go Back »